KATEGORIA

życie po studiach

Opis mojej kariery zawodowej, tego co robiłem i robię po odebraniu dyplomu z dziekanatu...